Boekhoudingenhulp Venlo
Boekhoudingenhulp Venlo

Privacy beleid

 

1 Inleiding

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG (in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd) is, de nieuwe Europese richtlijn voor databescherming. Deze nieuwe richtlijn verscherpt niet alleen de regels uit de huidige WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens), maar voegt ook een aantal nieuwe verplichtingen toe. Dit heeft gevolgen voor alle bedrijven die gevestigd zijn binnen de EU en/of die gegevens verwerken van Europese burgers. 

2 Bronverwijzing

1. WBP

2. AVG

3. Cookie wet

3 Beleidsverklaring

Boekhoudingenhulp hanteert de onderstaande beleidsregels ten aanzien van het verzamelen van (persoons)gegevens en het informeren van de klant daarover.

1. Boekhoudingenhulp is van mening dat de toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens een ‘ondubbelzinnige’ wilsuiting van de klant dient te zijn. Dit houdt onder andere in dat toestemming uit een actieve handeling moet bestaan; geen vooraf aangevinkte hokjes.

2. Boekhoudingenhulp is van mening dat de vraag om toestemming te geven duidelijk moet zijn en in begrijpelijke en eenvoudige taal moet worden gesteld.

3. Boekhoudingenhulp is van mening dat als er toestemming voor meerdere doeleinden wordt gevraagd, dit per onderwerp moet gebeuren.

4. Boekhoudingenhulp zal nooit persoonlijke gegevens van klanten voor andere doeleinden gebruiken, op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn. Boekhoudingenhulp zal deze verplichtingen ook opleggen aan haar partners.

5. Bij elk bezoek aan onze website wordt de bezoeker in de gelegenheid gesteld ons privacy beleid over het verzamelen van gegevens te lezen. 

6. Er is op onze website permanent een link waarin de klant dit privacy beleid kan lezen en de klant kan zijn standpunt ten aanzien van het verzamelen van gegevens te allen tijde aanpassen.

7. Partners van Boekhoudingenhulp dienen dit Privacy beleid te onderschrijven en uit te voeren.

4 Verzamelen van gegevens 

Boekhoudingenhulp verzamelt op verschillende manieren gegevens over haar klanten. Sommige gegevens worden aan de klant gevraagd, andere worden geautomatiseerd verzameld. Ook krijgen wij gegevens van derden.

 4.1 Doel van het Privacy beleid

Boekhoudingenhulp en haar partners hebben de privacy van alle (toekomstige) klanten die gebruik maken van de aangeboden diensten hoog in het vaandel staan en zullen deze respecteren. Het vaststellen van deze Boekhoudingenhulp Privacy Statement is gebaseerd op de bestaande regelgeving.

4.2 De klant bepaalt

De klant dient voor het gebruik van zijn (persoons)gegevens ondubbelzinnig toestemming te verlenen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Als u ervoor kiest om geen (persoons)gegevens te verstrekken die nodig zijn om een product of dienst te leveren, zult u dit product of dienst mogelijk niet kunnen gebruiken.

5 Gegevens die wij verzamelen

1. Naam en contactgegevens. Boekhoudingenhulp en partners verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens. 

2. Referenties. Boekhoudingenhulp en partners verzamelen wachtwoorden, en soortgelijke beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot uw persoonlijke accounts.

3. Demografische gegevens. Boekhoudingenhulp en partners verzamelen gegevens over u, zoals uw leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal.

4. Apparaat- en verbruiksgegevens. Snelstart als partner verzamelt gegevens over uw apparaat en hoe u en uw apparaat werken met onze producten.

Gebruiksgegevens van producten:  We verzamelen gegevens over de functies die u gebruikt en invult. 

Apparaat-, connectiviteit- en configuratiegegevens: Snelstart als partner verzamelt gegevens over uw apparaat en over het netwerk dat u gebruikt om verbinding te maken met hun producten. Deze gegevens omvatten ook informatie over de besturingssystemen en andere software die op uw apparaat geïnstalleerd is, inclusief productcodes. Daarnaast worden gegevens verzameld zoals uw IP-adres, apparaat-id's (zoals het IMEI-nummer voor telefoons), regionale en taalinstellingen.

Foutrapporten:  Snelstart verzamelt gegevens over de prestaties van de producten en eventuele problemen die de klant daarmee ondervindt. Aan de hand van deze gegevens kunnen zij een diagnose uitvoeren van problemen met de producten die de klant gebruikt. Daarnaast komen de gegevens van pas bij verbeteren van onze producten en het aanbieden van oplossingen. 

Prestatiegegevens: Afhankelijk van uw product en instellingen, kunnen foutrapporten gegevens bevatten zoals het type of de ernst van het probleem, details van de software of hardware die betrokken is bij een fout, de inhoud van bestanden op het moment van optreden van een fout en gegevens over andere software op uw apparaat.

Ondersteuningsgegevens: Wanneer u de hulp van Snelstart inroept voor ondersteuning, verzamelen zij gegevens over u en over uw hardware, software, en andere details die relevant zijn voor het ondersteuningsincident. Het betreft hier gegevens zoals contact- of authenticatiegegevens, de inhoud van de chat sessies en andere communicatie met de Snelstart klantenservice, gegevens over de status van het apparaat en de applicatie op het moment van de fout en tijdens de diagnose, evenals systeem- en registergegevens over software-installaties en hardware configuraties.

Locatiegegevens: Snelstart verzamelt gegevens over uw locatie, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kunnen zijn. Nauwkeurige locatiegegevens kunnen GPS-gegevens (Global Positioning System) zijn, evenals de identificatiegegevens van nabijgelegen zendmasten en Wi-Fi hotspots die we verzamelen wanneer u locatie gebaseerde producten of functies inschakelt. Onnauwkeurige locatiegegevens zijn onder meer een van uw IP-adres afgeleide locatie of gegevens die met minder precisie aangeven waar u zich bevindt, zoals op het niveau van een stad of postcode.

Inhoud: Snelstart verzamelen inhoud van uw bestanden en communicatie wanneer dat nodig is om u de producten te leveren die u gebruikt. Voorbeelden van deze gegevens zijn: de inhoud van uw documenten die u uploadt naar een Boekhoudingenhulp Online pakket. 

Ook verzamelt Snelstart de inhoud van berichten die u naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en productbeoordelingen die u geschreven hebt, of vragen en informatie die u verschaft hebt voor klantenondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, met bijvoorbeeld klantenservice of partnerteam, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord.

5.5 Invoeringsdatum

Bovenstaande privacy beleid tot en met punt 5.3, treedt voor Boekhoudingenhulp in werking uiterlijk op 25 mei 2018.

Bovenstaande privacy beleid vanaf punt 4, treedt voor Snelstart uiterlijk 15 augustus 2017 in werking onder gelijktijdige intrekking van de versie van 2 april 2015.

5.6 Datum volgende herziening

Dit privacy beleid voor Snelstart, wordt in januari 2020 geëvalueerd en zonodig aangepast.